Community Notices

Crown Handover of Title to Ngā Herenga Pā

He Panui mo te Iwi, whanau whanui O Rereahu, ona Tamariki, Mokopuna Ngā uri whakatupu, me ngā waeihotanga o ratou mā. Nau mai, haere mai, whakatau mai i runga i te karanga o ngā Kaitiaki o Maraeroa A & B   mō te hokinga mai o tera kainga ko  Ngā Herenga Pa. You...

Whāia Te Iti Kahurangi Rangatahi Conference

Pirongia School welcomes you and your whanau to,  'Whaia te Iti Kahurangi Rangatahi Conference' on 31 March. This is an interactive mentoring conference for Rangatahi and their whānau, teachers and youth workers to empower rangatahi to set their goals high and achieve...

Skip to toolbar