Rereahu 91.8FM | Piopio 92.7FM

Waitomo 99.6FM | Waipa 106.2FM

ABRAHAM MITA

Kaiwhakataki - On air host

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entertain and inform, listeners.

Few too many grey hairs. 

Young at heart and mind. 

Music lover.

PEPEHA

Noho ana I te taumata tirohia o Whakaekerua.
Whakamaukau ake te titiro ki tua o Te Pae o Herangi.
Te tōngā o te rā, kei raro iho nei te wairere o Māpiu.
tana tutakitanga ki te awa o Mōkau.
Ko Tuwharemāpau te kaitiaki, ka rere tonu te wai ki te puaha
te moana tāpokopoko o Tāwhaki.
Te au moana ngunguru te pō ngunguru te ao.
Ka whakatetonga te titiro ki Te Mimi te punga o taku waka Tainui.
Te tākoha nō Te Tairawhiti te pohutukawa whakatongia e Hoturoa.
Kei taku ringa matau ko Tikitiki, ko Kahuwera
Te Whare wānanga o Hiaroa toku tupuna.
Taku ringa maui me toro atu ki Aorangi, ko Taumātini ko Te Arataura, Te Pou o Whararā.
Ko Tawhitiraupeka ngā maunga tapu ngā maunga korero Tuwhangai mai Ngāti Te Paemate.
Kei toku tuara ko Rahuikaka me te pā tuwatawata taku whakawhirinaki.
Ko Maniapoto te iwi
Mokau Kohunui te marae
Ngāti Waiora, Ngāti Huiao, Ngāti Te Paemate ngā hapū.
Tautohe a te rewatu Mita.