Maniapoto FM

contact us - pā mai

12 + 9 =

More info

Mēnā he pātai āu, he hiahia te tuku kōrero, karere rānei, tēnā tuku īmera mai. Atu i te īmera, wāea mai, haere hoki mai ki tō tātou tari.

For more information contact us or please email us by filling in your details and message to the left.

Facebook: 

https://www.facebook.com/ManiapotoFM

Address: 96A Rora Street,

Te Kuiti, Aotearoa

Phone: 07 878 1160

Business Hours: 8:30a-6:00p M-F, Closed S-S