Wāhia te pō, nau mai te ao, huri te pō naumai te awatea.
E te iwi,
Whakapiri mai, whakatata mai ki te pae kōrero o MFM Te Reo o Te Iwi.
Today I take you all on a journey back in time to “Rangiatea”.
Whakarongo mai.
#MFMTeReooTeIwi #HītoriwithTeAroa
#Rangiatea