Wāhia te pō, nau mai te ao, huri te pō naumai te awatea.
E te iwi,
Whakapiri mai, whakatata mai ki te pae kōrero o MFM Te Reo o Te Iwi.
Today I take you all on a journey to “Waitomo”.

Whakarongo mai.

#MFMTeReooTeIwi #HītoriwithTeAroa