Ngā Take o Te Wiki |
– E murimuri aroha ana te Hāhi Rātana ki tō rātou tumuaki ka hinga nei;
– Across Te Nehenehenui, there are 1211 cases in the Waipā District, 213 in Ōtorohanga, and 205 in Waitomo.
– In this weeks Te Puna Kōrero o Te Nehenehenui webinar series, rongoā māori practitioners Pia Rongo and Nick Poa shared how best to maintain a strong immunity as we head into winter.

CLICK THE LINK BELOW TO WATCH FULL STORY
https://www.facebook.com/ManiapotoFM/videos/5450354171664116/