Rereahu 91.8FM | Piopio 92.7FM

Waitomo 99.6FM | Waipa 106.2FM

Te Miri Takerei

Kaiwhakataki - On-Air Announcer

TAKU MAHI

Ko ahau te kaiwhakataki o te hootaka Te Ata Hina mai te 7-10am Raahina ki te Raamere. He whainga nooku te whakamoohio atu ki te iwi mo ngaa kaupapa huhua o roto mai I Te Nehenehenui whaanui 

Tōku Pepeha

He mokopuna no Te Nehenehenui.
He ringaringa waewae mo ngooku hapuu maha
He Rereahu, Maniapoto.
Ko taku ingoa ko Te Miri Tamaki