He aha ia ngā pānga o te urutā ki ā tātou tikanga? Koinā hei kaupapa kōrero mā tātou ā te pō nei.
Covid-19 has impacted our lives in many ways. For us as Māori, it’s changed some of the most integral parts of our culture – including our tikanga. So, what does the future of our tikanga look like?
CLICK THE LINK BELOW TO WATCH THE FULL LIVESTREAM
https://www.facebook.com/ManiapotoFM/videos/1164470074315647/