Tēnei te mauri ka piki ake ki te rangi e tu nei, tēnei te mauri ka heke iho ki te papa e takoto ake nei. He mauri tipua, He mauri tawhito, He mauri i takea mai nō ngā matua tupuna.
Uhi! Wero! Tau mai te mauri,
Haumi e, Hui e, Taiki e!
Mōrena e te iwi!
Whakapiri mai, whakatata mai ki te pae kōrero o MFM Te Reo o Te Iwi.
Today I take you all on a journey back in time to “Orongokoekoea”.
Whakarongo mai.
#MFMTeReooTeIwi #HītoriwithTeAroa