Wāhia te pō, nau mai te ao, huri te pō naumai te awatea.
Ko Rereahu te tupuna
Ko Maniapoto kei te ngutu o te kāwau!
Whakapiri mai, whakatata mai ki te pae kōrero o MFM Te Reo o Te Iwi.
Mōrena e te iwi!
Today I take you all on a journey back in time to “Te Puna o Te Roimata”.
Whakarongo mai.
#MFMTeReooTeIwi #HītoriwithTeAroa