Rereahu 91.8FM | Piopio 92.7FM

Waitomo 99.6FM | Waipa 106.2FM

Koroneihana

The celebrations for the Maori King ‘Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII’ is hosted anually at Turangawaewae Marae in Ngaruawahiain the month of August, MFM Te Reo o Te Iwi was fortunate to attend Koroneihana tuangahuru mā toru to report online and explain to all our views what we as MFM Te Reo o Te Iwi are doing and how we a supporting such an awesome event.

 

August 2019