Rereahu 91.8FM | Piopio 92.7FM

Waitomo 99.6FM | Waipa 106.2FM

TE AROA POU

Kaiwhakataki - On Air Show Host

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My role as the Reo Māori Content Producer involves a lot of one on one time with Kaumātua. Capturing Kōrero Tuku Iho, Hītori about different Rangatira, different Tū Tohu Whenua and Kaupapa Whakahirahira within Ngāti Maniapoto and Te Ao Māori. Providing our people with a small insight into the lives of our Tupuna.

I was fortunate to have been raised in a Te Reo Māori and Tikanga Māori environment. Having been bought up fully immersed in Te Reo Māori enabled me to pursue a career that I’m passionate in. Being able to work in a place which speaks Reo Māori is a dream come true.

PEPEHA

Ko Tainui te Waka 

Ko Maungaroa, Ōwhāwhe ngā Maunga 

Ko Marokopa, Waitomo ngā Awa 

Ko Ngāti Maniapoto te Iwi 

Ko Ngāti Te Kanawa, Ngāti Te Peehi, Ngāti

Kinohaku ngā Hapū

Ko Mirumiru rātou ko Tokikapu,

  Te Korapatu, Rereamanu ngā Marae